Toimiako vai eikö toimia?

26.04.2018 – Janne Heinonen

Yleensä pohditaan mitä voitaisiin saavuttaa jos lisätään panostuksia ja kehitetään uutta, mutta unohdetaan asian kääntöpuoli: Mitä menetetään jos ei tehdä yhtään mitään?

Menneeseen ja nykyisyyteen nojaava tyytyväisyys yhdistettynä taloudelliseen epävarmuuteen saa helposti aikaan kevyttä paikallaan polkemista. Muuttuvassa maailmassa pärjätäkseen pitäisi kuitenkin kehittyä.

ROI:ta kuulutetaan varsin usein, kun halutaan edistää jotain uutta hanketta tai hankintaa. Vaikka kyse ei olisikaan oikeasta tai oikeisiin lukuihin perustuvasta investointilaskelmasta, on mukava kuvitella tulevia tuottoja ja perustella toimintaa tämän pohjalta.

Asian voi kääntää myös vastakkaiseen tarkastelukulmaan. Tätä kuvaa RON – Return On Nothing: Investointituottojen sijaan kysytäänkin, mitä menetetään jos ei tehdä mitään. Hissukseen oleminen voi vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, sillä siitä ei muodostu suoraa laskua. Toimimattomuus kostautuu kuitenkin ajan mittaan.

Kun muut toimijat tekevät positiivista kehitystyötä, menevät ne tietenkin edelle ja poimivat mukaansa nykyiset ja tulevat asiakkaat matkalla tulevaisuuteen.

Janne Heinonen,
Customer Success Manager,
Kasvutoimisto Kairos