Jos ei kehitetä oikeita asioita, ei auta, vaikka kaikki tehtäisiin oikein.

Yhdessä muodostettu näkemys organisaation toimintakulttuurista ja tekemisestä on tarpeen, kun kehitystoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan. Rikastamme näkemystä tarvittaessa erilaisilla fasilitoivilla ja osallistavilla menetelmillä sekä organisaatiomuotoilun työkaluja hyödyntäen. Hyvä näkemys on kattava ja ajantasainen, ja reagoi myös muuttuviin olosuhteisiin.